HPV vaccine tilpasning

Vaccinationsprogrammet for HPV er ændret

Vi har i august 2014 informeret om, at Sundhedsstyrelsen fra 6. august har ændret vaccinationsprogrammet for piger mellem 12-18 år i relation til HPV-vaccinationer.

I denne anledning skal PLO og RLTN indgå en ændringsaftale til profylakseaftalen, hvori følgende beskrivelse af vaccinationerne og honorarer pr. oktober 2014 er at finde:

Piger mellem 12-13 år

Pigerne skal som udgangspunkt have to vaccinationer med et minimumsinterval på 6 måneder. Følgende ydelser anvendes:

8328: HPV vaccination. kr. 134,92
8329: HPV vaccination. kr. 134,92

Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives en ekstra vaccination, så det bliver i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald som vanligt 3 måneder. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, skal vaccineres med tre doser:

8330: Ekstra HPV vaccination, 3. dosis.  kr. 134,92

Piger mellem 14 og 18 år

Pigerne skal som udgangspunkt have tre vaccinationer over 6 måneder. Alle tre doser tilstræbes givet inden for et år. Ved for-sinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra. Vaccinationsintervallerne er 0, 2 og 6 måneder, og følgende ydelser anvendes:

8328: HPV vaccination. kr. 134,92
8329: HPV vaccination. kr. 134,92
8330: Ekstra HPV vaccination, 3. dosis.  kr. 134,92

Overgangsordning for piger, der allerede har opstartet vaccinationsprogrammet for HPV

Piger, som kun har fået én dosis HPV vaccine i alderen 12-13 år skal færdigvaccineres efter et to-dosis-program, hvis der er gået under ét år siden første dosis.

  • Piger, som har fået to doser HPV med minimum 6 måneders og maksimum 1 års interval, og som har fået første dosis før de fyldte 14 år, kan betragtes som færdigvaccineret.
  • Alle piger, som var fyldt 14 år ved første vaccination, eller som ikke er med i de to ovennævnte grupper med mulighed for tilpasning til vaccinationsprogrammet, bør tilbydes færdigvaccination efter et tre-dosis-program.

Kvinder født i årgang 1993-1997

Disse kvinder kan midlertidigt og til udgangen af 2015 modtage HPV vaccination. Kvinderne skal som udgangspunkt have tre vaccinationer over 6 måneder. Vaccinationsintervallerne er 0, 2 og 6 måneder. Alle tre doser tilstræbes givet inden for et år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra. Følgende ydelser anvendes:

8334:  HPV vaccination. kr. 134,92
8335: HPV vaccination. kr. 134,92
8336: HPV vaccination. kr. 134,92