Plejehjems brev ved Demens besøg

Kære personale.

Jeg har jf. de nye demens forløbsprogrammer, planer om at tilbyde ovennævnte patient den årlige demens gennemgang, og vil foreslå følgende dato:______________

Jeg vil derfor bede jer kontakte mig på telefon, så vi kan aftale nærmere omkring besøget, og evt. planlægge blodprøvetagning forud for besøget.

Jeg vil være glad for hvis en sygeplejerske der kender patienten godt kan medvirke ved besøget. Evt. pårørende er også velkomne hvis I vil koordinere dette. Jeg vil gerne have tilbagemelding på hvem der forventes at være til stede.

Forud for besøget ville det være en stor hjælp hvis i ville have forberedt flg:

  • BT-Puls.
  • Medicinstatus udprintet.
  • Status på patientens daglige funktionsniveau.
  • Orientering ang. værgestatus og primær kontaktperson.
  • Overveje evt. insatsområder/udfordringer omkring netop denne patient.

Efter besøgetkan i forvente et referat af besøget tilsendt via kommunikations modulet.

Ser frem til at høre fra jer.

Mvh: